Tổng hợp

Con cháu gia đình sang quý ắt không có tướng mạo kẻ ăn mày, bởi vì Phật dạy như sau

Người xưa dạy: Cùng phúc thì tương cảm, cùng nghiệp thì tương tụ. Con cháu của những gia đình sang quý ắt sẽ không có tướng mạo của kẻ ăn mày. Ngược lại, con cái của những nhà hèn kém cũng không thể có được vận mệnh của hàng công khanh quan tướng. Vì sao vậy?

Phật dạy rằng, khuôn mặt xinh đẹp vốn là một loại phúc báo. Dù là phúc báo nào thì cũng có căn nguyên của nó. Giống như tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm cung, khuôn mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng lương thiện. Đến tuổi trung niên, tướng mạo đã đi vào ổn định, cũng là thể hiện của tính cách một người.
Ngày Đức Phật còn tại thế, hoàng hậu Mallika có hỏi Đức Phật về nguyên nhân nào để được sanh ra đẹp xấu. Đức Phật trả lời rằng:” Người có tâm nhu hòa, nhẫn nhục sẽ được đẹp đẽ và kẻ có tâm sân hận sẽ chịu xấu xí”.
Hãy cùng đọc câu truyện cổ Phật gia dưới đây:
Vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong thành Bạt Đề có một vị đại cư sĩ tên là Mân Đồ. Trong nhà vị đại cư sĩ này giàu có vô cùng, tài bảo dồi dào, muốn tiêu gì có nấy. Nếu mọi người trong thành có bất kỳ nhu cầu gì cũng đều được ông chu cấp cho đầy đủ.
Trong kho lúa nhà đại cư sĩ Mân Đồ có một cái lỗ lớn như bánh xe, thóc lúa từ trong đó tự nhiên tuôn trào ra. Vợ ông lấy 8 thăng gạo nấu thành cơm cho bốn bộ binh với khách đến từ bốn phương cùng ăn mà vẫn không vơi.
Tất cả những người trong nhà cư sĩ Mân Đồ, ai cũng đều tự cho rằng phước lực của mình là nhiều hơn cả.
Chính đại cư sĩ Mân Đồ cũng không hiểu nguyên do vì sao gia đình mình lại có phước báo lớn như vậy. Ông liền tìm đến hỏi đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Nếu nói về phước lực thì tất cả người trong nhà ông đều có cả.”Rồi Phật Thích Ca Mâu Ni kể cho cư sĩ Mân Đồ nghe một câu chuyện, rằng:
Học Phật bằng cách nào? Nếu chưa có phương pháp, bạn chớ bỏ qua lời dạy của Sư ông
“Xưa kia, trong thành Vương Xá có một người thợ dệt. Một hôm ông cùng vợ và con cái, nô bộc, người hầu đều sắp sửa dùng cơm thì có một vị Bích Chi Phật đến khất thực. Cả nhà họ, ai cũng muốn lấy phần ăn của mình để cung phụng vị Phật ấy. Vị Bích Chi Phật thấy vậy liền nói: ‘Chỉ cần mỗi người bớt một chút thức ăn thôi, như thế các người cũng không phải chịu đói mà ta cũng được no”.
Mọi người liền nghe lời vị Phật mà làm theo. Vị Bích Chi Phật vừa ăn xong, liền bay lên không trung, hiện ra đủ các loại thần thông biến hóa. Cả nhà người thợ dệt đều vô cùng mừng rỡ. Sau khi qua đời, cả nhà họ đều được về cõi trời. Cả nhà họ chính là đời trước của cả nhà ông. Bởi vì phước báo vẫn còn chưa hết nên ở đời này cả nhà ông lại được phúc báo như thế.”
Vị cư sĩ nghe xong bấy giờ mới hiểu được nhân duyên do đâu. Cũng từ đó ông càng coi trọng việc hành thiện tích đức hơn.
Vẫn có câu: Một người có phúc, cả họ cùng hưởng. Một người làm việc tốt, con cái người đó cũng sẽ được nhờ. Không chỉ hưởng phúc về cuộc sống, tướng mạo cũng chuyển biến theo.
Những người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, cuối cùng sẽ không chịu thiệt. Những người có thể chịu thiệt, nhân duyên tất nhiên sẽ tốt. Những người nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều hơn. Một đời của người ta, có thể nắm bắt được một, hai lần cơ hội, cũng là đủ rồi vậy!
Thế nào là văn huệ?
Chỉ có trân quý duyên phận mới có thể tiếp tục duyên phận. Trên đường đời, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người. Thật ra có duyên mới có thể gặp nhau. Người thân phần nhiều là bạn thân trong đời trước. Bạn thân phần nhiều là ngời thân trong đời trước. Những người mang đến phiền não cho bạn, phần nhiều là những người bạn đã từng làm tổn hại họ trong đời trước.
Muốn sinh ra trong gia đình sang quý, hãy nhớ kỹ
Vì vậy hãy nhỡ kỹ!! Hãy đối xử tốt với người thân bên cạnh, quan tâm đến bạn bè bên cạnh, khoan dung với những người đã làm tổn hại bạn. Đây chính là nhân quả.
Nhìn cười mây gió nhạt, ngồi đối diện áng mây. Không tranh chính là từ bi. Không tranh cãi chính là trí huệ. Không nghe chính là thanh tịnh. Không nhìn chính là tự tại. Tha thứ chính là giải thoát. Biết đủ chính là buông bỏ.
Không loạn bởi tâm, không vướng bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ.
Cả đời này đã định sẵn chúng ta không mang theo được cái gì. Vậy thì hãy sống vào lúc này, cười vào lúc này, giác ngộ vào lúc này vậy.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0972990445
Liên hệ