Tổng hợp

CỰ ĐỒNG Sửu Mùi.

CỰ ĐỒNG Sửu Mùi cách.:
Gồm 2 sao THIÊN ĐỒNG, CỰ MÔN. Gọi tắt là  CỰ ĐỒNG.
Bộ CỰ ĐỒNG là một sao quan trọng và luôn luôn có mặt trên bất cứ lá số TỬ VI của tất cả mọi người, Ít ra cũng  có 2 cung chịu ảnh hưởng bộ CỰ ĐỒNG (như trường hợp CỰ ĐỒNG ở Thìn Tuất) nó gây ra sự bất đồng ý kiến… đến chánh kiến.

Đọc thêm »

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0972990445
Liên hệ