Tổng hợp

Hãy tự mình thắp đuốc mà đi

Con đường tu hành thành chánh quả thì không có một người nào tu hành thay cho mình được. Bởi con đường đó ai có tu thì có được, ai không tu thì không được. Đó là con đường tự nguyện tự giác. Không ai cứu khổ ai được. Biết rõ điều này nên đức Phật đã dạy:
“Này các thầy Tỳ kheo thế nào là tự mình thắp đuốc mà đi, hãy thắp lên chánh pháp, đừng thắp lên một pháp nào khác, và hãy nương tựa với chính mình, hãy nương tựa vơi chánh pháp, đừng nương tựa một pháp nào khác. Ấy là Tỳ kheo quán thân trên thân, siêng năng không biếng nhác, nhớ mãi đừng quên, để trừ tâm tham ưu, sân giận và si mê. Cho đến quán ngoại thân và quán nội thân và quán nội ngoại thân. Siêng năng không biếng nhác, nhớ mãi không quên để trừ tâm tham ưu ở thế gian. Quán sát về thể, về ý và về pháp cũng như thế”. (Trường A Hàm tập I trương 806)
Lời dạy trên đây là dạy cách thức tu tập trên TỨ NIỆM XỨ. Trên TỨ NIỆM XỨ có một pháp tu tập hay nhất, đó là pháp DẪN TÂM VÀO ĐẠO.
Muốn quán thân trên thân hay là quán trên thân nội, ngoại thì nên tác ý TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC rồi im lặng ngồi hay đi hoặc nằm hay đứng đều nhìn vào tâm sẽ thấy sự BẤT ĐỘNG của nó hiện ra rất rõ. Ngày ngày cứ tu tập như vậy thì sẽ cảm nhận chứng đạo từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày và cuối cùng từng tháng, từng năm rồi chứng đạo mãi mãi.
Vì sự tu hành chứng đạo không có khó khăn, không có mệt nhọc nên đức Phật căn dặn rất kỹ càng không nên tu tập pháp nào khác mà hãy tu tập chánh pháp của Phật.
Phải tự mình thắp đuốc lên mà đi tức là tự mình hãy tác ý tâm BẤT ĐỘNG thì sẽ chứng đao. Chứng đạo không có khó khăn không có mệt nhọc phải cố gắng lên quý vị.
Trưởng Lão ThíchThông Lạc
Và đây là bộ sách của Thầy Thích Thông Lạc mà tác giả Blog đã sưu tập (tạm thời), bạn có thể tải về: Click tại đây

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0972990445
Liên hệ