Tổng hợp

Lá Số Phạm Quỳnh.

Cụ Phạm Quỳnh.
Ở Huế ai cũng gọi là cụ Phạm Quỳnh, mặc dù năm cụ mất cũng chỉ mới 54 tuổi ta. Từ cụ để mô tả những người lớn tuổi đáng bậc ông cha. Và cũng chỉ những người có chức vụ quan trọng như các cụ Thượng Thư. Ngoài ra cụ Phạm Quỳnh còn được kính trọng bởi văn tài, đạo đức  qua tạp chí Nam Phong mà ông ấy làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, những thế hệ kẻ sỹ bậc cha anh của người viết ai cũng từng đọc Nam Phong, Phong Hóa, Ngày nay.

Đọc thêm »

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0972990445
Liên hệ