Tổng hợp

Một Người Không Một Đồng Xu Dính Túi Trở Thành Tỷ Phú Trong 20 Năm

Một Người Không Một Đồng Xu Dính Túi Trở Thành Tỷ Phú Trong 20 Năm
 Pháp Sư Shokai KanaiPháp Hạnh dịch
—o0o—
            
            Một đứa con trai bỏ cha nó ra đi ở tuổi thiếu thời và sau đó bị vương vào cảnh màn trời chiếu đất trong nhiều năm.  Trong khi đó, cha của đứa nhỏ làm ăn buôn bán trao đổi với nước ngoài và tạo dựng nên của báu nhiều không đếm xuể.  Người cha này mong ước được truyền trao tài sản này lại cho con mình.
            Đứa con không nhà đi lang thang khắp muôn phương cố gắng tìm kiếm công việc lặt vặt để sống qua ngày trong nhiều chục năm.  Một ngày kia, nó tình cờ đứng lại trước cổng cơ ngơi của ông nhà giàu nọ.   
            Người đàn ông giàu có đó nhận ra con mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.  Ông bèn lập tức kêu người trong nhà dẫn người nghèo khó đang đứng trước cửa vào bên trong.  Người thi hành lệnh dùng vũ lực kéo kẻ nghèo hèn vào.  Anh chàng nghèo hèn này tự suy nghĩ, “mình đã bị bắt dù chẳng có làm nên tội lỗi gì.  Chắc thế nào họ cũng giết mình”.  Nghĩ vậy xong, anh ta bèn ngất xỉu và ngã xuống đất.   
            Thấy sự kinh hãi của đứa con quá quỵ luỵ và tồi tàn để đối mặt một người giàu sang cùng tột, người cha nói với người thi hành lệnh, “tôi chẳng muốn người này nữa.  Hãy xối nước lạnh cho nó tỉnh và thả đi!”.  
            Ông nhà giàu bí mật sai một người thi hành lệnh khác đem người nghèo hèn kia trở lại làm công việc lau dọn.  Lại cho trả lương trước hai ngày cho anh ta.    
            Nhiều tháng đã trôi qua.  (Một hôm) người cha thay đổi quần áo và trang sức quý giá trên mình bằng thứ quần áo đã cũ xờn và dơ bẩn bụi bậm để đến gần người con mình.  Ông nói với anh ta, “này ngươi, hãy ở đây và làm việc chăm chỉ.  Ta sẽ trả lương cho anh nhiều nữa”. 
            Nhiều năm nửa lại trôi qua.  Ông nhà giàu đặt cho kẻ ngèo hèn kia một cái tên và trả nhiều lương hơn để anh này bảo quản các nhà kho. 
            Và thế là hai mươi năm đã trôi qua.  Người cha bảo người con cho mời vua, các quan cận thần, và các gia chủ khác tới.  Khi mọi người đã tập hợp, ông nói với mọi người, “đây là con của tôi, con thật sự đấy!  Tất cả mọi báu vật của tôi nay là của nó.”  
            Câu chuyện người không một đồng xu dính túi trở thành tỷ phú được hiển lộ trong phẩm thứ 4, tựa đề Hiểu Bằng Niềm Tin (Tín Giải) của kinh Pháp Hoa.  Trong phẩm này có câu, “chúng ta đã được của báu vô giá mặc dù chúng ta không mong tìm chúng.”. 
            Đức Phật và chư thiên muốn cứu chúng ta ra khỏi khổ đau; tuy nhiên, chúng ta không hiểu được tôn ý của quý ngài.
            Bạn có thể nghĩ là người con nghèo hèn đó được thừa hưởng của báu của người cha vì anh ta là con thật của ông nhà giàu nọ.  Đức Phật nói, “tất cả chúng sanh là con của ta” trong phẩm thứ 3 của kinh Pháp Hoa.  Tất cả chúng ta cũng có thể hưởng của báu của đức Phật (Phật quả) khi chúng ta tin vào niệm đề kinh thiêng liêng, “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”.  Theo đó, chúng ta sẽ nhận ra được thực tại của tất cả mọi sự mà không cần phải  nhọc tâm và đạt được tâm an lạc.

A Penniless Man Becomes a Billionaire
in Twenty Years

by Rev. Shokai Kanai

A little boy of a billionaire ran away from his father and became homeless for many years. Meanwhile his father had trading business with foreign countries and made innumerable treasures and wished to inherit all his treasures to his son.
The homeless son wandered about all directions to beg food and tried to get odd jobs for many decade years.  One day he happened to stand at a gate of the rich man’s estate.
The rich man recognized him at first sight as his son and immediately dispatched a man standing beside him to quickly bring back the poor man standing at the gate.  The messenger pulled him by force.  The poor son thought, “I am caught though I am not guilty. I shall be killed,” and fainted and fell to the ground.
Seeing the frightened son who was too base and mean to meet a noble man, the father said to the messenger, “I don’t want him any more.  Pour cold water on his face and let him go!” 
The rich man dispatched another messenger in secret to bring him back for a work to clear dirt with double day’s pay in advance.
 Many months passed.  The father took off his garment and jewels, and wear worn-out defiled with dirt and dust to approach his son and said, “Man!  Stay here and work hard.  I will pay you more.
Many years passed.  The rich man gave him a name and more higher pay to take care the storehouses.
Thus, twenty years have passed.  The father told his son to call in the king, ministers and householders.  When they all gathered, he said to them, “This is my son, my real son. All my treasures are his.”
This story of a penniless man becomes a billionaire is revealed in Chapter 4, Understanding by Faith of the Lotus Sutra. It says, “We have obtained unsurpassed treasures although we did not seek them.”
The Buddha and deities are always trying to save us from misery; however, we do not understand their intentions.
 You may think that the poor son inherits his father’s treasurers because he is the real son of the rich man.  The Buddha says, “All living beings are my children” in Chapter 3.  We all are able to inherit the Buddha’s treasurers (Buddhahood) when we trust in the sacred title of the sutra, “Namu Myoho Renge Kyo.”  Thus, we will realize reality of all things without notice and have peaceful mind.

—o0o—
 Cập nhật ngày: 01-02-2005

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0972990445
Liên hệ