Tổng hợp

PHÁ QUÂN Tý Ngọ cách

PHÁ QUÂN Tí Ngọ cách.

NHẬN XÉT:
Vị trí nầy là vị trí xuất sắc của PHÁ QUÂN, gọi là PHÁ QUÂN Tí Ngọ. Hữu hợp có THẤT SÁT triều đẩu, Tả hợp có THAM LANG mộ cung cả 3 sao đứng vào vị trí hay nhất. Bên ngoài có bộ LIÊM TƯỚNG xung. Tuy có 3 sao nhưng bộ SÁT PHÁ THAM vững như kiềng 3 chân, so với bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM  5 sao.

Đọc thêm »

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0972990445
Liên hệ