Tổng hợp

SỰ TÍCH LỄ VU LAN TRI ÂN BÁO HIẾU

SỰ TÍCH LỄ VU LAN TRI ÂN BÁO HIẾU

Thái Bá TânSự tích Lễ Vu Lan Tri Ân Báo Hiếu (thơ)

Theo truyền thuyết nhà Phật,
Bà mẹ Mục Kiền Liên
Là người không mộ đạo
Báng bổ cả người hiền.
Bà không tin Đức Phật
Không tin cả Pháp, Tăng
Tam Bảo và Ngũ Giới
Bà cho là nhố nhăng.
Nên bà, sau khi chết
Vì tội lỗi của mình
Bị đày xuống địa ngục
Chịu bao nỗi cực hình.
Về sau thành La Hán
Tôn giả Mục Kiền Liên
Đạt lục thông, ngũ nhãn
Nhìn thấu hết mọi miền.
Ông thấy mẹ đang đói
Dưới địa ngục âm u
Bát cơm ăn chẳng có
Bị đói khát, cầm tù.
Ngay lập tức tôn giả
Liền mở phép thần thông
Lần xuống đáy địa ngục
Đưa cơm cho mẹ ông.
Bà này khi còn sống
Từng tranh ăn với con
Bây giờ xuống địa ngục
Thói xấu ấy vẫn còn.
Bà vội lấy vạt áo
Che bát cơm to đầy
Định lẻn đi ăn mảnh
Một mình sau gốc cây.
Nhưng vừa đưa lên miệng
Cả bát cơm, than ôi
Đã biến thành cục lửa
Cháy hết răng và môi.
Dẫu là người hiếu thảo
Lại đệ nhất thần thông
Mà tôn giả bất lực
Không giúp được mẹ ông.
Ông quay về Tịnh Xá
Tìm gặp Phật Thích Ca
Nhờ Ngài chỉ giùm cách
Cứu giúp bà mẹ già.
Đức Phật nghe rồi đáp:
“Mẹ ngươi quá lỗi lầm
Nên ngươi không thể cứu
Chờ tháng Bảy, ngày Rằm
Ngày chư Phật hoan hỷ
Hãy làm lễ Vu Lan
Mời chư tăng đến dự
Mâm cỗ phải đầy bàn.
Trước hết cúng Tam Bảo
Rồi sau mời mọi người
Họ ăn xong, hy vọng
Sẽ cứu được mẹ ngươi.”
Ngay lập tức tôn giả
Đúng theo lời Thích Ca
Làm lễ Vu Lan lớn
Cứu được người mẹ già.
Và mọi người từ đấy
Vào ngày này hàng năm
Tổ chức lễ xá tội
Cho tổ tiên lỗi lầm.
Về sau, chính tôn giả
Đã tự nguyện thành người
Trông coi chuyện âm phủ
Đầy oan trái sự đời.
Khi làm lễ xá tội
Cho tổ tiên lầm đường
Người ta cúng tôn giả
Bồ Tát Địa Tạng Vương.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0972990445
Liên hệ