Tổng hợp
  3 giờ ago

  Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

  Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên được coi là hoá thân của Mẫu Đệ Nhất. Chầu…
  Tổng hợp
  16 giờ ago

  Vương Cô Đệ Nhị

  Đệ Nhị Vương Cô (Vương Bà) Đại Hoàng Công Chúa Trần Thị Tĩnh. Cô là…
  Tổng hợp
  1 ngày ago

  Hát văn – Vương Cô Đệ Nhất

  Đệ Nhất Vương Cô (Vương Bà) Quyên Thanh Công Chúa Trần Thị Trinh. Cô là…
  Tổng hợp
  2 ngày ago

  Đức Đại Vương Trần Triều – Hát văn

  Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông là con An Sinh Vương…
  Tổng hợp
  2 ngày ago

  Chầu Lục Cung Nương

  Chầu Lục Cung Nương. Chầu Lục vốn là người Nùng (vì vậy nên có người…
  Tổng hợp
  3 ngày ago

  Chầu Mười Đồng Mỏ

  Chầu Mười Đồng Mỏ. Chầu Mười vốn là người Tày, dưới thời Lê Thái Tổ…
  Tổng hợp
  3 ngày ago

  Chầu bé Bắc lệ ( Lạng Sơn )

  Chầu Bé vốn gốc người Nùng, dưới thời Lê Thái Tổ, chầu giáng sinh xuống miền…
  Tổng hợp
  4 ngày ago

  Tích – Quan Lớn Triệu Tường trong tín ngưỡng Việt

  Ông Hoàng Đôi (thường gọi tắt là Ông Đôi) hay còn gọi là Ông Triệu…
  Tổng hợp
  4 ngày ago

  Trình đồng trong tín ngưỡng thờ TỨ PHỦ

  Các ông đồng bà cốt giỏi về soi xét căn mạng Bốn phủ theo kinh…
  Tổng hợp
  5 ngày ago

  Ý tưởng của bạn cho buổi offline 3 ?

  DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ( HỌP MẶT LẦN 3 ) bài viết : kevildavis@yahoo.com 1 . Chuẩn…
   Tổng hợp
   2 tuần ago

   Tuổi BÍNH THÌN ( Dương nam – 1976 )

   BÍNH THÌNDương nam (sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977)MẠNG : Sa trung thổ (đất pha cát) THIÊN CAN : Bính gặp Mậu…
   Tổng hợp
   2 tuần ago

   Tuổi GIÁP THÌN ( Dương nữ – 1964 )

   GIÁP THÌN45 tuổi – Dương nữ (sanh từ 13-2-1964 đến 01-2-1965)MẠNG : Phúc đăng hỏa (Lửa đèn) THIÊN CAN : Giáp…
   Tổng hợp
   2 tuần ago

   Tuổi NHÂM THÌN ( dương nam – 1952 )

   NHÂM THÌNDương nam (sanh từ 27-1-1952 đến 13-2-1953)MẠNG : Trường lưu thủy (Nước sông dài) THIÊN CAN : Nhâm gặp Mậu…
   Tổng hợp
   2 tuần ago

   Tuổi BÍNH DẦN ( Dương nam – 1986 )

   BÍNH DẦNDương nam (sanh từ 09-2-1986 đến 28-1-1987)MẠNG : Lư trung hỏa (Lửa lò) THIÊN CAN : Bính gặp Mậu :…
   Tổng hợp
   2 tuần ago

   Tuổi GIÁP DẦN ( Dương nam )

   GIÁP DẦN 35 tuổi – Dương nam (sanh từ 23-1-1974 đến 10-2-1975)MẠNG : Đại khê thủy (Nước suối lớn) THIÊN CAN :…
   Tổng hợp
   2 tuần ago

   Tuổi GIÁP DẦN ( Dương nữ )

   GIÁP DẦN Dương nữ (sanh từ 23-1-1974 đến 10-2-1975)MẠNG : Đại khê thủy (Nước suối lớn) THIÊN CAN : Giáp gặp Mậu…
   Tổng hợp
   2 tuần ago

   Tuổi NHÂM DẦN ( dương nữ – 1962 )

   NHÂM DẦN 47 tuổi – Dương nữ (sanh từ 05-2-1962 đến 24-1-1963)MẠNG : Kim bạch kim (Vàng trắng) THIÊN CAN : Nhâm…
   Tổng hợp
   2 tuần ago

   Tuổi NHÂM DẦN ( Dương nam – 1962 )

   NHÂM DẦN Dương nam (sanh từ 05-2-1962 đến 24-1-1963)MẠNG : Kim bạch kim (Vàng trắng) THIÊN CAN : Nhâm gặp Mậu :…
   Tổng hợp
   2 tuần ago

   Tuổi CANH DẦN ( Âm nữ – 1950 )

   CANH DẦN 59 tuổi – Dương nữ (sanh từ 17-2-1950 đến 05-2-1951)MẠNG : Tòng bá mộc (cây tùng bách) THIÊN CAN :…
   Tổng hợp
   2 tuần ago

   Tuổi KỶ SỬU ( dương nam – 1949 )

   KỶ SỬU 60 tuổi – Âm nam (sanh từ 29-1-1949 đến 16-2-1950)MẠNG : Tích lịch hỏa (Lửa sấm sét) THIÊN CAN :…
   Back to top button
   0972990445
   Liên hệ