Tổng hợp

TỬ THAM Mão Dậu cách

TỬ THAM Mão Dậu
Gồm 2 sao TỬ VI và THAM LANG, gọi tắt là  TỬ THAM

             THIÊN TƯỚNG            THIÊN LƯƠNG LIÊM TRINH
            THẤT SÁT
                     VCD
             CỰ MÔN                             TỬ VI    CƯ  MÃO                      VCD
TỬ VI        THAM LANG              THIÊN ĐỒNG
THIÊN CƠ   THÁI ÂM            THIÊN PHỦ            THÁI DƯƠNG VŨ KHÚC     PHÁ QUÂN

NHẬN XÉT:
Thường gọi là cách TỬ THAM Mão Dậu được đánh giá không phải là cách hay, bị phê: ‘áp mộc lôi kinh’ ‘khúc toàn cố quí’ cũng dễ trở thành ‘khi công danh’ hoặc ‘khi công họa loan’ và còn là ‘cẩu thâu thử thiết’ hoặc ‘nật cận gian nhân’, cho nên ‘đa vi thoát tục chi tăng’, ‘nhất sinh tăng, lại sính anh hùng’. Đây là nơi giao hội của 2 nhóm sao TỬ VŨ LIÊM và SÁT PHÁ THAM, hình thành các bộ TỬ THAM, LIÊM SÁT, VŨ PHÁ phức tạp xung đột. Để tìm hiểu cách nầy, cần tìm hiểu các cách kể trên.
Đọc thêm »

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0972990445
Liên hệ